Přehled rezervací na webu

ComArr Booking Asistent v2.0

Nový modul hotelového a rezervačního systému COMARR je webová aplikace umožňující provádět online rezervace hotelu pomocí webového rozhraní. Tato aplikace se volá přímo z webových stránek daného hotelu a umožňuje klientům provádět rezervace ubytování, tak i rezervace ostatních služeb, které poskytuje hotel. Provedené rezervace se automaticky zapisují přímo do hotelového systému HOTEL32.

Složení pokojů a poskytovaných služeb je definováno v instalaci vlastního hotelového software. Hotel může nabízet a prodávat pomocí aplikace ComArr Booking Asistent jednak kompletní kapacitu hotelu nebo definovaný kontingent pokojů. Zadaná kapacita je neustále automaticky synchronizována s reálnou kapacitou hotelu. Synchronizaci kapacit zajišťuje program SRVWEBREC, který je nainstalován na serveru hotelového systému. Výhodou tohoto řešení je oddělení webové aplikace a její databáze od vlastního hotelového systému a tím i nezávislost funkce hotelového systému na připojení k internetu.

Pro integraci systému do webových stránek je nutno zajistit spolupráci s autory těchto stránek. Na přání zákazníka, lze upravit vlastní vzhled webových rezervací (např. podkladový obrázek, barevné provedení tlačítek). V nové verzi CBA 2.0 lze pracovat s cenami pokojů dle jednotlivých dnů, kde se při rozkliknutí „Detail pokoje“ zobrazí kalendář s cenou za pokoj a noc v termínu, kdy je pokoj rezervován. Např. cena v týdnu od neděle do čtvrtka může být za jinou cenu než cena za víkend. Změna těchto cen je otázkou několika vteřin. K nabízené ceně lze přiřadit tři fotografie pokoje. Nově lze také využít marketingový nástroj jako jsou promokódy, které lze vašim hostům rozeslat, nebo tyto promokódy rovnou tisknout na hotelovém účtu. Při příští návštěvě tento host půjde přímo na Vaše stránky, zde zadá kód a tím získá lepší cenu oproti ostatním hostům.

K vlastnímu nastavení aplikace se používá webová aplikace ComArr Booking Manager, která je součástí systému ComArr Booking Asistent. Tato aplikace umožňuje konfiguraci webové aplikace, zadávání cen, popis jednotlivých aranžmá, balíčků a služeb, tak jak mají být interpretovány klientům. Je možné jednotlivé služby, balíčky a typy pokojů doplnit volitelným textem v příslušných jazykových mutacích a obrázky formátu jpg.

Jako další rožšíření služeb lze využívat propojení na channel manager firmy Availpro, který zabezpečuje synchronizaci kapacit hotelu a rezervací na webových portálech a programem Hotel 32 obousměrně. Rezervace provedená na Bookingu se automaticky zapíše do HOTEL32 a v případě změny kapacity v HOTEL32 se automaticky upraví kapacita i na webových portálech.