Usnadnění Vaší práce

Hotelový a rezervační systém HOTEL32

Hotelový software HOTEL32 kompletně řeší problematiku ubytovací části hotelu včetně služeb s ní spojených. Je vhodný pro všechny typy ubytovacích zařízení od malých penzionů až pro velké hotely. Program je koncipován jako modulární a proto je možné provést příslušnou konfiguraci pro každý typ ubytovacího zařízení včetně možnosti konfigurace pro ubytovny nebo autokempy.

Hotelový software je přímo navázán na pokladní systém POS32. Toto propojení umožňuje kromě přímého „natěžování“ hotelových účtů i kompletní přehled o všech tržbách hotelu. Přímé napojení na skladové hospodářství GASTRO32 umožňuje sledování skladových zásob doplňkového prodeje a minibarů. Novinkou je webová aplikace Housekeeping, která umožňuje přímou komunikaci mezi pokojskou a recepcí hotelu včetně úklidů pokojů, odtěžování minibarů a zapsání zjištěných závad jak na pokojích tak na jednotlivých střediscích hotelu. Samozřejmostí je i Online Check-in hostů ještě před příjezdem na hotel. Hotelový systém automaticky zasílá určitý počet dnů před příjezdem hosta výzvu k provedení Online Check-in. Pokud host využije tuto možnost, výrazně si tím zkrátí čas strávený na recepci hotelu při příjezdu.

REZERVACE

Přehledný rezervační systém, který funguje na principu hotelové recepce, čímž Vám usnadní přehled a správu dostupných pokojů, sportovišť, aj.

VYSTAVOVÁNÍ DOKLADŮ

Mějte pod kontrolou vystavování daňových dokladů s párováním údajů o zákazníkovi. To vše na jednom místě přímo v rezervačním systému.

KONEKTIVITA

Samozřejmostí hotelového systému je připojitelnost externích zařízení - tel. ústředny, PTV, přístupových systémů, apod. Mimo jiné lze rezervační systém propojit také s naším pokladním systémem.


Hotelová recepce v programu

Rezervace pomocí hotelového softwaru HOTEL32

Hotelový software řeší veškeré činnosti hotelové recepce a to rezervace ubytování, hotelových služeb a sportovišť. V rámci rezervací pracuje s individuální rezervací, skupinovou rezervací, alokací rezervací, evidencí storen a jejich obnovou, kontingenty pro cestovní kanceláře, potvrzením rezervací v různých jazykových mutacích atd. Rezervace je možné provádět přímo na jednotlivé pokoje nebo na typy pokojů. Veškeré činnosti spojené s rezervacemi a ubytováním hostů je možno provádět přímo v grafických štaflích hotelu popřípadě sportoviště. Možností je integrace Online rezervací do domovských stránek hotelu a tím pádem přímý zápis rezervací do hotelového systému.


Správa hotelových hostů

Práce s hostem v hotelovém softwaru HOTEL32

Práce s hostem zahrnuje veškeré činnosti spojené s pobytem hosta tj. check-in individuální a skupinový, přiřazení cenového aranžmá včetně možnosti založení individuálních účtů nebo skupinových účtů v libovolných měnách. Při rezervaci a ubytování je možno přímo využívat banku klientů a s ní spojený CRM modul. Jednotlivá cenová aranžmá je možno libovolně skládat z ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb hotelu. Hotelový software přímo sleduje počty a druhy snídaní, polopenzí a dalších stravovacích služeb a přímo vytváří podklady pro jejich plánování. Dále vede veškeré zákonem uložené doklady jako je domovní kniha, policejní přihlášky pro cizineckou policii včetně možnosti jejich odesílání v elektronické podobě, místní poplatky a jejich účtování.

Hotelový software sleduje stav pokojů, obsazenost, odstávky a umožňuje veškeré činnosti spojené s pobytem hosta. (změna délky pobytu, stěhování pokojů i jednotlivců, zařazování do skupin, vyřazení ze skupiny, změny cenových aranžmá atd...). Vystavování účtů hostů a jejich navyšování lze provádět kdykoli a to jak před příjezdem formou zálohové platby, během pobytu nebo i po odjezdu hosta formou odložené platby.


Důležité doklady na jednom místě

Vystavování dokladů v hotelovém softwaru HOTEL32

Hotelový software vystavuje kompletní daňové doklady včetně faktur podle jednotlivých typů plateb ve volitelných číselných řadách. Doklady mohou být vystaveny v libovolné měně a pro daňové účely je možné použít kurz ČNB nebo hotelový kurz. Forma dokladu a jazyková mutace dokladu lze zvolit při vystavení dokladu (detailní výpis, sumář služeb, výpis po jednotlivých hostech). Jednotlivé účty i jejich položky lze libovolně dělit i sdružovat avšak vždy s maximální možností kontroly provedených operací.

Hotelový software HOTEL32 - Směnárna
Volitelným modulem je modul směnárny, který vede kompletní agendu směnárenské činnosti a to jak nákupu, tak i prodeje valut. Eviduje a vytváří veškeré požadované doklady ČNB a umožňuje aktualizaci kurzovního lísku z webových stránek banky.

Hotelový software HOTEL32 - Prodejna
Dalším modulem je modul doplňkového prodeje recepce popřípadě prodeje minibarů a to včetně sledování stavu zásob prodávaného zboží, provádění denních inventur a předávacích protokolů. Hotelový software umožňuje přímý prodej v recepci i prodej na hotelový účet.


Manažerský modul pro hotelový systém HOTEL32

Hotelový software v manažerském modulu umožňuje vytváření desítek různých manažerských sestav a náhledů týkajících se obsazenosti sledování jednotlivých smluvních partnerů, plnění kontingentů atd. Dále provozní sestavy pro pokojské, stravovací přehledy, plánování a plnění ostatních služeb hotelu, sestavy provozního účetnictví, pokladních knih a všech požadovaných statistik ČSÚ. Požadavky na speciální sestavy umožňuje generátor sestav.

Nezbytnou součástí hotelového systému je i správa přístupových práv a hesel jednotlivých uživatelů, správa číselníků, ceníků a konfigurace služeb, aranžmá, slev, sezón atd.

Připojitelná zařízení hotelový software HOTEL32

Hotelový software spolupracuje s externími zařízeními jako jsou telefonní ústředny, zámkové přístupové systémy, PTV, interface pro měření a regulaci atd. Kromě pokladního systému POS32 a Mobilní číšník, program spolupracuje s pokladním systémem německé firmy VECTRON. Hotelový software může přímo exportovat data do účetního systému. Pro online rezervace hotelový software přímo komunikuje s rezervačním modulem Comarr Booking Asistent. Jako další rožšíření služeb lze využívat propojení na channel manager firmy D-Edge, Profitroom a Yield Planet, který zabezpečuje synchronizaci kapacit hotelu a rezervací na webových portálech a programem Hotel 32 obousměrně. Rezervace provedená na Bookingu se automaticky zapíše do Hotel32 a v případě změny kapacity v Hotel32 se automaticky upraví kapacita i na webových portálech.

Veškeré výstupní dokumenty je možno ukládat do standardních formátů typu doc, pdf, html, xml, xls,rtf a txt. Výstupy ve formátu pdf je možné přímo přikládat jako přílohy e-mailu.