Jednoduchá evidence Vašich zásob

Skladové hospodářství GASTRO32

Skladové hospodářství GASTRO32 je určen pro evidenci a sledování skladových zásob. Pro každé středisko eviduje zásobu ve skladových cenách. Zatížení skladu je pomocí nákupů nebo převodek z ostatních středisek Odpisy jsou pomocí připojených pokladen nebo pomocí odpisových skladových dokladů.

Aktuální účetní zásoba se porovnává přes fyzické inventury se skutečným stavem. Inventurní rozdíly se dorovnávají prodejem a odvodem dodatečné tržby. Velké množství sestav analyzuje hospodaření středisek v nákladových cenách a maržích vůči prodejním cenám na pokladně. Receptury a kalkulace slouží pro odpisy skladů, výpočet marží a návrh prodejních cen při dodržení plánované marže.

SKLADY

Správa ceníků zboží včetně aktuálního stavu na skladě.

NÁKUPY A DOKLADY

Přehledný export zboží z dodacího listu s možností využití více středisek.

INVENTURY

Přehledný modul inventury, který Vám pomůže v evidenci skladového zboží.


Přehled o zboží na jednom místě

Sklady pomocí systému GASTRO32

 • Centrální ceník zboží. Možnost definice vlastních jednotek.
 • Sledování skupin zboží.
 • Výroba a bourání slouží pro práci s recepturami jako s výrobky. Totéž zboží lze nakupovat a současně vyrábět. Jedná se např. o nakupované a vyráběné polotovary, které lze evidovat na jedné kartě.
 • Řešení rozvařené výroby v inventurách.
 • Výpočet stavu skladů a pohybů na skladech i zpětně za zadaná data. Takto se řeší zrcadla prodejů na skladech.
 • Převody mezi středisky se změnou jednotky, beze změny jednotky nebo kombinovaně. Např. nákup na hlavní sklad dle jednotek a názvů dodavatele, převod na kuchyni v globálních názvech a jednotkách použitých v recepturách.
 • Kontrola správnosti skladových cen porovnáním cen na kartách s cenami běžných nákupů s možností automatické korekce skladových cen.


Zjednosdušená evidence dokladů a surovin

Receptury v systému GASTRO32

 • Tři úrovně receptur s možností vkládání podreceptur do receptury. Možnost odepisování různých středisek v rámci jedné receptury.
 • Hromadné opravy receptur záměnami surovin.
 • Hromadné záměny přemarkovaných surovin surovinami na skladě.
 • Vyhledání surovin v tržbách – dohledání receptur, které odepisovaly surovinu.
 • Receptury lze vytvářet i v jiné instalaci Gastro – funkce pro synchronizaci receptur vytvo-řených v jiné aplikaci. Přenosy receptur přes USB, mail nebo automatizovaně přes FTP server.

NÁKUPY A DOKLADY V SYSTÉMU GASTRO32

 • V rámci jednoho dodacího listu lze zatěžovat více středisek. Generování dodacího listu ze vzoru dodacích listů – urychlení zadávání. Možnost zadávání dodacích listů v jiné aplikaci gastro a následně import dokladů do Gastra. Využití např. při zadávání dodacích listů externistou. Přenosy dodacích listů z externí aplikace přes USB, mail nebo automatizovaně přes cloud.


Inventury a uzávěrky v systému GASTRO32

 • Inventury na střediscích s vyčíslením rozdílu v kusech, skladových nebo skladových a prodejních cenách.
 • Zápis inventurních zůstatků i na pokladnách POS32 s následným importem zůstatků do Gastra.
 • Libovolný počet inventur v rámci účetního období – řešení předávání směn. Možnost inventur pouze určité skupiny např. masa. Používá se na kuchyni pro předání směny, kompletní inventura se provede až na konci měsíce. Možnost vyčíslení mank a přebytků jedním pohybem – vyčíslení celkového manka nebo přebytku.
 • V inventurách dynamické vytváření mini skupin technologicky zaměnitelných položek pro vyčíslení mank a přebytků jako celku.
 • Klouzavé uzávěrky skladu – možnost pracovat v aktuálním měsíci a současně i v minulém měsíci. Zápisy dokladů v novém měsíci nejsou podmíněny uzavřením minulého měsíce.

Manažerský modul v systému GASTRO32

 • Manažerské sestavy vyčíslení marží procentuálních absolutních dle surovin a receptur při porovnání ceny dosažených na pokladně vůči cenám skladovým. Sestavy procentuální ztrátovosti po položkách jakožto poměr mezi inventurním mankem a ideálním odpisem přes receptury.
 • Generátor vlastních sestav.
 • Exporty sestav do MS Excel, PDF, Word.
 • Sledování a porovnávání nákupů stejného zboží od různých dodavatelů, porovnávání dodávek různých dodavatelů. Možnost vytvoření exportních můstků pro přenos dokladů přímo do účetnictví.

Řízení pokladen v systému GASTRO32

 • Příprava ceníků pro připojené pokladny. Názvy PLU na pokladnách mohou být jiné než názvy zboží ve skladu. Více PLU tak může odepisovat stejné zboží. Přímý odpis rozlévaných nápojů z karet bez nutnosti vytvářen formálně recepturu. Definice sezónních ceníků pro pokladny, které se použiji pouze zkopírováním. Definice cenových hladin pro pokladny POS32.

Odpisy snídaní, polopenzí, rautů a surovin

 • Jednoduché odpisy snídaní, polopenzí a podobných opakujících se odpisů na základě definovaných odpisových vzorů.
 • Vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti.